Goochelaar Agricola 

jeugdshows met goochelen en buikspreken voor basisscholen en theaters, 06 - 39 48 93 37
★ educatief ★ verbluffend ★ amusant ★
 

Rijmende dieren van de axenroos

Deze amusante buikspreekvoorstelling, die ik heb ontwikkeld voor de kinderboekenweek 2008, heb ik inmiddels honderden
malen met succes gespeeld, vooral in Nederland, maar ook in België.


De jeugdshow bevat veel rijm en is gebaseerd is op de tien dieren van de zogeheten axenroos: pauw, wasbeer, bever, poes,
leeuw, kameel,  havik, steenbok, uil en schildpad. In de voorstelling wordt ook gegoocheld en enkele kinderen mogen
meehelpen op het podium. 


Rijmende dieren
stimuleren lachspieren.
Buikspreker Aarnoud
dicht met dieren uit het woud. 


Dieren zijn precies als mensen
met dezelfde mensen wensen
en dezelfde mensenstreken,
vooral tijdens feestweken. 


Hoe gaan mensen om met elkaar?
De axenroos maakt dat begrijpbaar!
Het gedrag van scholieren
herkennen we in dieren. 


Wasbeer, leeuw, en bever bieden iets aan.
Kameel, poes en pauw nemen iets aan,
Havik en bok gaan de confrontatie aan.
Schildpad trekt zich terug en uil wil gadeslaan. 


Deze kindershow show sluit aan bij het Axenroos werkboek.