Goochelaar Agricola 

jeugdshows met goochelen en buikspreken voor basisscholen en theaters, 06 - 39 48 93 37
★ educatief ★ verbluffend ★ amusant ★
 

Wie is de persoon achter Aarnoud Agricola ?

Aarnoud Agricola is de artiestennaam waaronder ik sinds 2004 werk als beroepsgoochelaar. Mijn echte naam is André de Boer. Als ik terugkijk, zie ik dat er één thema als een rode draad door mijn leven loopt: VERWONDERING. Als jong kind kon ik helemaal opgaan in wonderen in sprookjes en bijbelverhalen. Vanaf mijn zevende levensjaar werd ik gefascineerd door de ‘wonderen’ van goochelaars.

Op het VWO kreeg ik grote belangstelling voor de wonderen in de natuur. Daarbij verschoof het accent geleidelijk van de beleving naar de verklaring van processen in de natuur. Ik hield van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde.

In de loop van mijn scheikundestudie aan de Universiteit Utrecht ontdekte ik dat ik geen belangstelling had om in een laboratorium te gaan werken. Daarom deed ik bijvakken als: massacommunicatie, public relations, organisatie & beleid en chemiedidactiek. Na mijn afstuderen in heb ik zo’n vijftien jaar in de vakbladjournalistiek gewerkt, 2 jaar in loondienst en 13 jaar als zzp’er.

In 2004 besloot ik dat te gaan doen waar mijn hart naar uitging: jeugdshows met goochelen en buikspreken verzorgen op met name basisscholen. Dat doe ik nog steeds met veel plezier. De laatste twee jaar werk ik ook als auteur van boeken op het gebied van spiritualiteit. Inmiddels zijn er drie titels van mij verschenen: Spirituele Kerst, Spirituele Pasen en Pinksteren en Mysteriën en symbolen van de ziel